Публічна оферта для користувачів

Уважно ознайомтеся з текстом цього Договору, і в разі якщо Ви не згодні з
будь-якими його умовами, Вам пропонується відмовитися від його укладення

Договір
публічної оферти з користувачем
про надання інформаційних послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕБ ТЕХНОЛОДЖИ», далі за текстом «Виконавець», зареєстроване належним чином відповідно до законодавства України як юридична особа, на підставі ст. 633 Цивільного кодексу України пропонує необмеженому колу дієздатних фізичних осіб, що досягли віку у 18 років, укласти Договір публічної оферти з користувачами про надання інформаційних послуг, надалі по тексту Договір, на умовах, що викладені нижче:

1. Визначення понять

1.1. Договір - цей Договір публічної оферти з користувачем про надання інформаційних послуг.

1.2. Оферта - синонім Договору.

1.3. Виконавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕБ ТЕХНОЛОДЖИ»;

1.4. Користувач – фізична особа, яка здійснює замовлення на перевезення за допомогою інформаційних послуг Виконавця.

1.5. Замовлення - оброблене програмним забезпеченням Виконавця звернення Користувача за отриманням послуги перевезення, що надається Перевізником.

1.6. Перевізник - особа, яка придбала у Виконавця за плату Замовлення на перевезення Користувача і багажу та/або перевезення вантажів і прийняла на себе за Договором обов'язку перевезти Користувача і доставити багаж, ручну поклажу в пункт призначення, а також перевезти ввірений Користувачем вантаж та віддати його уповноваженій на одержання особі.

1.7. Послуги - інформаційні послуги Виконавця, спрямовані на прийом, обробку та передачу Замовлення Перевізнику та інформування Користувача про виконання Замовлення.

1.8. Програмно-інформаційний комплекс - взаємопов’язаний комплекс веб-сервісів, комп’ютерних програм та Мобільних додатків Виконавця, за допомогою якого Користувачі розміщують запити на послуги з перевезення автомобільним транспортом і за допомогою якого Перевізник автоматично отримує запити Користувачів.

1.9. Мобільний додаток для Користувача - додаток для мобільних пристроїв для iOS та Аndroid, призначений для створення Замовлення на послугу з перевезення.

1.10. Особистий кабінет - сторінка в Мобільному додатку для Користувача Виконавця, що містить статистичну інформацію про обсяг наданих послуг Користувачу.

1.11. Маршрут - шлях прямування транспортного засобу між пунктами відправлення та призначення.

1.12. Попереднє замовлення - Замовлення перевезення, що приймається не менш як за 30 хвилин, що передбачає можливість прибуття транспортного засобу в момент часу, вказаний Користувачем.

1.13. Поточне замовлення - Замовлення, що передбачає прибуття транспортного засобу «якомога швидше».

2. Загальні положення

2.1. Договір є офіційною пропозицією Виконавця, адресованою будь-якому потенційному Користувачу та містить всі істотні умови надання інформаційних послуг, спрямованих на внесення замовлення потенційного Користувача в програмно-інформаційний комплекс і його інформування про виконання Замовлення.

2.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) Договір є публічною офертою. Замовлення транспортного засобу за допомогою Послуг будь-яким із зазначених у цій Оферті способів є її акцептом, що вважається рівносильним укладенню Договору на викладених у ньому умовах.

2.3. Виконавець безоплатно надає Користувачу інформаційні послуги, спрямовані на внесення Замовлення в програмно-інформаційний комплекс і інформування Користувача про виконання Замовлення. Виконавець не є таксомоторною організацією, самостійно не надає Користувачу послуги з будь-якого перевезення, будучи оператором, який передає замовлення Перевізнику.

3. Порядок надання Послуг

3.1. Акцепт Користувачем умов цієї Оферти здійснюється шляхом звернення до Виконавця з метою здійснення замовлення послуги перевезення будь-яким доступним способом.

3.2. Користувач несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої при розміщенні Замовлення.

3.3. Після розміщення Замовлення дані про Користувача реєструються в базі даних Виконавця, який не змінює і не редагує інформацію Користувача без його згоди.

3.4. Виконавець безоплатно розміщує замовлення Користувача в програмно-інформаційному комплексі, надаючи інформаційний доступ до програмно-інформаційного комплексу Перевізнику, який вибирає те чи інше Замовлення, повідомляє про свій вибір Виконавця, вказавши час прибуття за обраним Замовленням. При цьому Виконавець гарантує виключно внесення Замовлення в програмно-інформаційний комплекс. Відповідальність за здійснення перевезення несе Перевізник.

3.5. Щодо подання транспортного засобу Виконавець інформує Користувача із зазначенням марки, моделі, кольору і державного номера транспортного засобу.

3.6. Виконавець має право приймати попередні Замовлення. При цьому відповідальним за своєчасну подачу транспортного засобу є Перевізник, завчасно повідомлений Виконавцем про попереднє замовлення. Подача транспортного засобу при цьому Виконавцем не гарантується.

3.7. Виконавець залишає за собою право відмовити в обслуговуванні Користувачу, без пояснення причин відмови.

3.8. З метою здійснення внутрішнього контролю діяльності Виконавця і контролю якості виконання Замовлень, телефонні розмови між Користувачем та Виконавцем можуть записуватись.

3.9. З метою поліпшення якості послуг, що надаються, а також для забезпечення оперативної взаємодії між Користувачем та Перевізником, Користувач може проінформувати Виконавця про випадки порушення Перевізником прав Користувача шляхом направлення звернення з використанням електронного сервісу зворотного зв'язку або в письмовому вигляді за місцезнаходженням Виконавця. В цьому випадку Виконавець повідомляє відповідного Перевізника про претензію, що надійшла від Користувача, контактний номер телефону Користувача, а також зміст претензії Користувача. Подальше врегулювання конфлікту здійснюється між Користувачем та Перевізником без участі Виконавця. Зміст цього пункту не свідчить і не може розцінюватися як прийняття Виконавцем на себе будь-яких зобов'язань по відшкодуванню шкоди в натуральній або грошовій формі, виплати компенсацій та/або прийняття Виконавцем на себе інших обов'язків, які не передбачені цією Офертою.

3.10. При зборі та обробці персональних даних Користувача Виконавець керується положеннями Закону України «Про захист персональних даних», а також порядком збору та обробки персональних даних, встановленим в розділі 11 цієї Оферти та Політики Конфіденційності, що розміщенна за посиланням https://cab.ua/client-privacy.

3.11. У разі виникнення у Користувача питань, що стосуються характеристик Послуг, йому необхідно звернутися за консультацією до Виконавця перед розміщенням Замовлення.

4. Обов'язки Виконавця

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. безоплатно розмістити замовлення Користувача в програмно-інформаційному комплексі та інформувати Користувача про виконання Замовлення;

4.1.2. інформувати Користувача про випадки вимушеної затримки транспортного засобу;

4.1.3. інформувати Користувача про випадки неможливості надання транспортного засобу;

4.1.4. своєчасно виявляти і запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, що надається Користувачем, а також не допускати її передачу особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення.

5. Обов'язки Користувача

5.1. Користувач зобов’язаний:

5.1.1. замовляти Послуги з урахуванням часу, необхідного для подачі транспортного засобу;

5.1.2. враховувати число посадочних місць і обсяг вантажного відділення в транспортному засобі, а також необхідність обладнання транспортного засобу дитячими кріслами або іншими засобами для перевезення дітей (бустери тощо);

5.1.3. повідомляти номер телефону Користувача, час і адресу подачі транспортного засобу, тип транспортного засобу, маршрут поїздки, необхідні умови перевезення;

5.1.4. використовувати наданий транспортний засіб виключно за призначенням;

5.1.5. дотримуватись чистоти і порядку в транспортному засобі на всьому протязі маршруту.

5.1.6. не створювати підставні, шахрайські чи фальшиві замовлення. У випадку виявлення таких, Виконавець має право заблокувати Користувача без надання будь-яких пояснень.

6. Здійснення розрахунків між Користувачем та Перевізником

6.1. Виконавець надає Користувачу послуги, предмет яких визначений цією Офертою, на безоплатній основі.

6.2. Розрахунок за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів здійснюється безпосередньо між Користувачем та Перевізником. Виконавець інформує Користувача про вартість надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів. Вказана вартість розраховується на підставі тарифів, що застосовуються Перевізником, який прийняв Замовлення до виконання. Інформування Користувача про остаточну вартість послуг не свідчить і не може розцінюватися як те, що послуга з перевезення надається Виконавцем.

6.3. Форма здійснення розрахунків за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів узгоджується безпосередньо Перевізником і Користувачем без участі Виконавця.

6.4. Виконавець не дає Користувачу і Перевізнику будь-яких вказівок щодо форми і порядку здійснення розрахунків за надані послуги з перевезення пасажирів і багажу, послуги з перевезення вантажів.

6.5. Виконавець забезпечує технічну можливість для оплати Користувачем послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів в наступних формах:

6.5.1. безготівковим платежем з використанням банківської карти (при наявності технічної можливості).

У випадку безготівкового платежу з використанням банківської карти Виконавець відповідає виключно за правильність вказання вартості Замовлення, що підлягає оплаті на користь Перевізника. Приймання та перерахування платежів з використанням банківських карток здійснюються платіжними системами, що уповноважені надавати відповідні послуги.

6.6. Користувач і Перевізник мають право узгодити інші форми здійснення розрахунків за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів, що не передбачені цією Офертою, в тому числі оплату послуг готівковими коштами та іншими способами, що не суперечать чинному законодавству України;

6.7. Перевізник має право встановити оплату за надання Користувачу наступних додаткових послуг:

6.7.1. Очікування Користувача понад 5 хвилин з моменту повідомлення Користувача про прибуття автомобіля;

6.7.2. Перевезення великогабаритного багажу в багажнику транспортного засобу;

6.7.3. Перевезення тварин в спеціальній переносці або без такої.

6.8. Перевізник має право встановити неустойку за відмову Користувача від поїздки після прибуття автомобіля Перевізника за вказаною Користувачем адресою. Розмір неустойки визначається Перевізником.

6.9. Про встановлені Перевізником тарифи за надання додаткових послуг і неустойку Виконавець інформує Користувача. При цьому розрахунок за надання додаткових послуг, оплата неустойки здійснюється безпосередньо Перевізнику в формі, узгодженій Користувачем і Перевізником.

7. Промокоди.

7.1 Під час проведення рекламних заходів та акцій щодо розвитку Програмно-інформаційного комплексу, спрямованих на підвищення доступності і якості Програмно-інформаційного комплексу, просування і збільшення кількості активних Користувачів, Виконавець може надавати Користувачам Купони з промокодами, за умови активації яких і при дотриманні інших умов використання Користувачеві надається знижка на послуги з перевезення автомобільним транспортом пасажирів та багажу.

7.2. Користувач погоджується, що:

7.2.1. Промокоди не можна копіювати, передавати, продавати та оприлюднювати.

7.2.2. Промокоди мають бути використані відповідно до встановлених для них відповідних умов.

7.2.3. Обмін, повернення, монетизація чи заміна іншим благом, відновлення промокоду при втраті не здійснюються.

7.2.4. За одну поїздку використовується один промокод.

7.3. Виконавець має право без попереднього повідомлення Користувача та пояснень відізвати чи скасувати Купон з промокодом у будь-який час до початку надання послуг з перевезення автомобільним транспортом пасажирів та багажу.

7.4. Виконавець має право без попереднього повідомлення Користувача та пояснень зменшити номінал Купона на промокод та розмір знижки за цим Купоном у будь-який час до початку надання послуги з перевезення автомобільним транспортом пасажирів та багажу.

8. Відповідальність Сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Виконавець не несе відповідальність за перерви в наданні Послуг у разі збоїв програмного забезпечення або обладнання, які не належать Виконавцю.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за повні або часткові переривання надання Послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Виконавця, за умови попереднього повідомлення Користувача.

8.4. Виконавець не несе відповідальність за прямі збитки, упущену вигоду, понесені Користувачем в результаті надання Послуг.

8.5. Виконавець не несе відповідальність за невиконання Перевізником своїх обов'язків.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. Спори і розбіжності, пов'язані з виконанням цієї Оферти, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.

9.2. У разі неможливості врегулювання спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

10. Особливі умови

10.1. Погоджуючись з умовами Оферти у цій редакції, Користувач висловлює свою згоду на отримання інформаційних повідомлень, а також рекламної інформації (в тому числі за допомогою повідомлень через електронну пошту, sms-повідомлення та інтернет-месенджери «Viber», «WhatsApp», «Telegram» і подібні), що розповсюджується по мережах зв'язку в цілях і випадках, коли необхідність такої згоди передбачена чинним законодавством України про рекламу.

11. Персональні дані

11.1. Здійснюючи замовлення Послуг Користувач надає Виконавцю згоду на збір і обробку його персональних даних відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» на умовах Політики конфіденційності, що розміщена за посиланням https://cab.ua/client-privacy , з метою виконання умов цієї Оферти.

11.2. При зборі та обробці персональних даних Користувачів Виконавець не переслідує інших цілей, окрім цілей надання послуг, предмет яких визначений цією Офертою.

11.3. Доступ до персональних даних Користувачів надається тільки тим особам, які мають безпосереднє відношення до виконання Замовлень.

12. Прикінцеві положення

12.1. Місцем укладення даного Договору вважається місцезнаходження Виконавця.

12.2. У випадках, що не передбачені даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13. Реквізити та контактна інформація Виконавця

13.1. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР: 41586298

13.2. Місцезнаходження 03179, м. Київ, проспект Перемоги, 131-А, офіс 130;

13.3. Адреса електронної пошти: service@cab.ua

13.4. Номер телефону: 380445005599